BEZPRZEWODOWE MIKROFONY KONFERENCYJNE            ZESTAWY od 2 do 20 MIKROFONÓW

 1. Stosowanie wielu stacji do tworzenia zestawów zawierających, np.: 10 / 12/ 16/ 20 mikrofonów.
System BKR KX-D38xx oferuje trzy typy stacji odbiorczych:  KX-D3820 to 2 kanały,    KX-D3840 to 4 kanały,    KX-D3880 to 8 kanałów.   Każdy kanał obsługuje jeden mikrofon.
Każda stacja odbiorcza obsługuje do 400 przestrajanych cyfrowo częstotliwości z podziałem na ilość odbiorników (kanałów) w stacji.   Przykład to stacja 8-kanałowa, która tak naprawdę
zawiera 8 odbiorników (kanałów) a każdy z tych odbiorników posiada do wyboru 50 częstotliwości.  Natomiast stacja 2-kanałowa zawiera 2 odbiorniki (kanały) z 200 częstotliwościami.
Dla tworzenia zestawów wielomikrofonowych, system pozwala na stosowanie w jednej sali konferencyjnej różnych kombinacji odbiorników np. 8+2, 8+4, 8+8, 8+8+4, 8+8+8 (kanałowych).
Są dwa typy stacji z podziałem na zakresy:   stacja typu I.: częstotliwości od 500,000MHz. do 599,750MHz  oraz  stacja typu II.: częstotliwości od 600,000MHz. do 699,750MHz.
Składając zestaw zawierający stację I. oraz staję II.: mamy do dyspozycji łącznie 800 częstotliwości.  Wydawało by się, że powielając stacje odbiorcze można by zastosować 
aż 800 mikrofonów, ale tak nie jest, bo taka jest fizyka fal radiowych i technologii.  Najprościej:  każdy nadajnik (mikrofon) wpływa na inny nadajnik (mikrofon) będący w pobliżu i odwrotnie.
Zastrzegamy, że ze względu na rosnącą ilość nadajników (komórki/TV), coraz bardziej zawęża się możliwość włączania w tym samym czasie wielu (20) mikrofonów tej technologii.
Choć teoretycznie jest to możliwe, to sprawdzamy przestrzeń radiową w Państwa okolicy i ewentualnie odradzamy tak dużej ilości mikrofonów tego typu - zazwyczaj jest to maksymalnie 20szt.
Uwaga na tanie mikrofony, których częstotliwości pokrywają się z telefonią komórkową. TV lub służbami - wolno je sprzedawać, ale nie wolno używać - takie jest prawo.  Zapytaj - pomożemy.
Coraz częściej sprzedajemy mikrofony z dynamicznym przydziałem częstotliwości BKR WCS-105 lub sterujące kamerami BKR WCS-200. Tu da się omijać kłopotliwe częstotliwości.
 2. Stosowanie mikrofonów różnego rodzaju w jednym zestawie.
W salach konferencyjnych potrzebne są również mikrofony do ręki i transmitery z mikrofonem za ucho.   Zestaw podstawowy - z jedną stacją odbiorczą zawiera mikrofony pulpitowe,
ale w tabelce cenowej wyszczególniamy również inne mikrofony; co oznacza, że jest możliwe mieszanie ich typów.
Można też kupić mikrofony zdublowane (co do kanałów), ale należy się liczyć z tym, że trzeba je załączać naprzemiennie.
 3. Połączenie z nagłośnieniem konferencyjnym i regulacja.
W konferencjach stosujemy gniazdo w stacji odbiorczej dla sygnału zsumowanego z wszystkich mikrofonów.  Każdy tor mikrofonu w stacji ma własny potencjometr regulacji wzmocnienia,
więc mamy tu prosty mikser.   Jedna stacja odbiorcza potrzebuje jednego wejścia w nagłośnieniu (mikserze lub we wzmacniaczu) i traktujemy ją jak jeden mikrofon.
Tu uwaga:  w niektórych stacjach 4 kanałowych jest podział: 2 mikrofony w jednym gnieździe + suma 4 mikrofonów.  Sprawdzaj w opisach.
 4. Nagrywanie ze stacji odbiorczej
Możemy nagrywać z drugiego zsumowanego wyjścia w stacji odbiorczej, ale zazwyczaj nagrywamy z gniazda w mikserze lub wzmacniaczu.  Pomagamy rozwiązać ten problem.
 5. Sterowanie (wyłączanie) mikrofonami przez Przewodniczącego.
W tej technologii radiowej nie ma możliwości sterowania (wyłączania) pozostałych mikrofonów przez Przewodniczącego. Wprawdzie skonstruowalismy moduł sterujący, ale kończymy
jego produkcję, ponieważ posiadamy w ofercie bardziej zaawansowane mikrofony (i z tą funkcją) jak BKR WCS-105 i BKR WCS-200 (szukaj "mikrofony sterowane").
 6. Baterie lub akumulatory w mikrofonach, czas pracy mikrofonów.
Mikrofony powinny być wyposażone w akumulatory, które są ładowane w specjalnych 16(12)-slotowych ładowarkach.  Zawsze dostarczamy akumulatory będące obecnie najlepsze na rynku.
Zazwyczaj mikrofony bezprzewodowe z dobrze naładowanymi akumulatorami, mogą nadawać (mowa ciągła) 6-7 godzin.   Mikrofony są wyposażone we wskaźniki stanu akumulatorów.
 7. Potrzebne kable i inne akcesoria?
Zawsze, w trosce o dobro Klienta, pytamy: do czego chce podłączyć zestaw, jak i czy będzie nagrywał, jak też zwracamy Klientowi uwagę na problemy jakie mogą powstać.

Najtańsze mikrofony bezprzewodowe do sal konferencyjnych       BKR KX-D3880 (3840 i 3820)

Na końcu katalogu znajdziesz CENY zestawów

OPIS SERII MIKROFONÓW BKR KX-D38xx 
 1. Seria BKR KX-D38xx oferuje 3 typy stacji odbiorczych:
    KX-D3820  zawiera 2 odbiorniki (kanały) a każdy z nich posiada 200 częstotliwości.
    KX-D3840  zawiera 4 odbiorniki (kanały) a każdy z nich posiada 100 częstotliwości.
    KX-D3880  zawiera 8 odbiorników (kanałów) a każdy z nich posiada 50 częstotliwości.
 2. W zestawie mogą być różne mikrofony:  pulpitowe,  doręczne  i  transmitery (bodypack).
 3. Nie ma znaczenia, do którego odbiornika w stacji zaprogramujemy jeden z ww. mikrofonów.
 4. Uczestnik sam załącza i wyłącza swój mikrofon - nie musi trzymać przycisku.
 5. Zestaw wielomikrofonowy (max 20) tworzymy przez stosowanie odpowiedniej ilości stacji odbiorczych.
 
		    Przykłady ZESTAWÓW z różną ilością mikrofonów:
	 8 mikrofonowy to 1 stacja BKR KX-D3880 (+8 mikr.)
	12 mikrofonowy to 1 stacja BKR KX-D3880 (+8 mikr.) + 1 stacja BKR KX-D3840 (+4 mikr.)
	16 mikrofonowy to 2 stacje BKR KX-D3880 (+8+8 mikr.)
	20 mikrofonowy to 2 stacje BKR KX-D3880 (+8+8 mikr.) + 1 stacja BKR KX-D3840 (+4 mikr.)
	24 mikrofonowy to 3 stacje BKR KX-D3880 (+8+8+8 mikr.) - nie zawsze jest to możliwe.
	 
 6. Wszystkie mikrofony w zestawie mogą pracować jednocześnie, muszą być zaprogramowane (raz)
   z pominięciem pasma zajmowanego przez TV lokalną.  Programuje Użytkownik wg instrukcji obsługi.
 7. Z powodów technologii radiowej coraz trudniej jest stosować zestawy 24 mikrofonowe.
   Chodzi oczywiście o załączanie jednoczesne do 24 mikrofonów, bo teoretycznie można by stosować
   nawet 400 mikrofonów w zestawie a dla 2 typów stacji - nawet 800. Praktyka wyklucza taką możliwość.
	 To ograniczenie dotyczy wszystkich mikrofonów pracujących w pasmie UHF - nie tylko naszych.
 8. System nie koliduje z prawem europejskim i polskim, nie jest zakłócany przez telefonię komórkową.
 9. Zasięg mikrofonów przy normalnym stosowaniu to ok. 80-100m., w przestrzeni otwartej ok. 120m.
   Jest to na wyrost, bo 100 metrowe sale to rzadkość. Ale jeżeli jest konieczne zwiększenie zasięgu
   lub zapewnienie stabilnej pracy na skrajnych odległościach, trzeba stosować anteny kierunkowe.
10. Sytem wielomikrofonowy, do celów konferencyjnych nie wymaga miksera wielowejściowego.
   Choć w stacjach odbiorczych każdy tor (mikrofon) posiada swoje gniazdo wyjścia, to zastosowano
   prosty sumator dla wszystkich mikrofonów w stacji.  Dlatego każdą stację traktujemy jak jedno źródło.
   Każdy tor w odbiorniku posiada potencjometr regulacji wzmocnienia współpracującego mikrofonu.
   Stosowanie kilku stacji w zestawie wymaga tylu wejść w mikserze ile jest stacji odbiorczych.
   Czasami stosujemy mikser pasywny dla wszystkich stacji i jednego wejścia we wzmacniaczu.
11. Mikrofony są programowane ze stacji odbiorczej (IR - podczerwień). Programujemy tylko raz.
12. Stsousując różne mikrofony w zestawie - nie ma znaczenia kolejność przypisywania ich w stacji.
13. Czas pracy mikrofonu (ciągłego nadawania - mowy) to 6-7 godzin przy pełnym naładowaniu.
14. Możliwe są drobne zmiany, szczególnie w zastosowanych nazwach dostarczanych elementów
  - ewentualne zmiany nigdy nie pogarszają jakości i funkcjonalności systemu.

MIKROFONY WSPÓŁPRACUJĄCE z dalej opisanymi STACJAMI

BEZPRZEWODOWY MIKROFON KONFERENCYJNY  model BKR KX-D680
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
 2. Radiowe częstotliwości pracy: dla stacji typ I.: 500,000MHz do 599,750MHz  400 częstotliwości
							 dla stacji typ II.: 600,000MHz do 699,750MHz  400 częstotliwości
 3. Stabilność częstotliwości nośnej: ±25kHz.
 4. Moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW)
 5. Aktywność nadajnika: <100%
 6. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 7. Tłumienność zakłóceń sąsiednioknałowych: >80dB
 8. Wkładka mikrofonowa: pojemnościowa, kierunkowa
 9. Zakres dynamiki: >100dB
10. Pasmo przenoszenia mikrofonu: 40Hz - 20 000Hz
11. Czułość mikrofonu: -47dB (±3dB)/1kHz.
12. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
13. Wyposażenie mikrofonu:
	główka mikrofonu posiada świecący pierścionek LED (niebieski), nakładany wiatrochłon
	statyw mikrofonu - rozłączany, pojedynczo łamany (gęsia szyjka), długość ok. 420mm
	programator automatyczny (w podczerwieni - IR) z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej
	Wyświetlacz LCD pokazuje stan baterii oraz częstotliwość
	klawisz: załącz/wyłącz mikrofon (nie trzeba trzymać przycisku podczas mówienia)
	w wersji Przewodniczącego OVER - przycisk do wyciszania pozostałych mikrofonów i urządzeń
	przełącznik: zmniejszanie mocy (<10mW i 5mW)
	potencjometr: czułość mikrofonu
	odkręcana, elastyczna antenka
14. Wymiary podstawki (szer/gł/wys): 125x175x64mm
15. Waga mikrofonu ze statywem: 0,80kg

BEZPRZEWODOWY MIKROFON DO RĘKI  model BKR GLD07H
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
 2. Radiowe częstotliwości pracy: dla stacji typ I.: 500,000MHz do 599,750MHz  400 częstotliwości
							 dla stacji typ II.: 600,000MHz do 699,750MHz  400 częstotliwości
 3. Stabilność częstotliwości nośnej: ±25kHz.
 4. Moc nadajnika: <10mW/e.r.p. (zmniejszana na 5mW)
 5. Aktywność nadajnika: <100%
 6. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 7. Tłumienność zakłóceń sąsiednioknałowych: >80dB
 8. Wkładka mikrofonowa: dynamiczna, kierunkowa
 9. Zakres dynamiki: >100dB
10. Pasmo przenoszenia mikrofonu: 40Hz - 20 000Hz
11. Czułość mikrofonu: -53dB (±3dB)/1kHz.
12. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
13. Wyposażenie mikrofonu:
	Programator automatyczny w podczerwieni (IR) z LCD - ustawianie ze stacji odbiorczej
	Wyświetlacz LCD pokazuje: stan baterii oraz częstotliwość
	Przełącznik: załącz /wyłącz mikrofon
	Gumowy pierścień ochronny, służący też jako podpórka (dwa kolory)TRANSMITER (nadajnik) model BKR GSD04T
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza, ustawiany i sterowany cyfrowo
 2. Radiowe częstotliwości pracy: dla stacji typ I.: 500,000MHz do 599,750MHz  400 częstotliwości
							 dla stacji typ II.: 600,000MHz do 699,750MHz  400 częstotliwości
 3. Stabilność częstotliwości nośnej: ±25kHz.
 4. Moc nadajnika: <10mW/e.r.p.
 5. Aktywność nadajnika: <100%
 6. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 7. Tłumienność zakłóceń sąsiednioknałowych: >80dB
 8. Obsługiwane mikrofony: pojemnościowy, electret (lavalier lub na głowę)
 9. Zakres dynamiki: >100dB
10. Pasmo przenoszenia transmitera: 40Hz - 20 000Hz
11. Czułość wejścia mikrofonowego: -43dB/1kHz.regulowana
12. Zasilanie: 2xAA (1,5V) lub 2xAA (1,2V akumulatory)
13. Wyposażenie transmitera:
	Gniazdo do podłączenia mikrofonu: 3PIN miniXLR
	Potencjometr czułości
	Wyłącznik załącz / wyłącz transmiter 
	Alarm stanu baterii LED
	Antena zewnętrzna, elastyczna
	Zaczep do ubrania
	Programator automatyczny w podczerwieni (IR) - ustawianie ze stacji odbiorczej
	Wyświetlacz LCD pokazuje: stan baterii i częstotliwość
	W komplecie mikrofon przypinany do ubrania (inne nazwy: lavalier, krawatowy)
	Parametry mikrofonu lavalier:
		1. Technologia: pojemnościowy (electret)
		2. Charakterystyka kierunkowości: kardioidalna
		3. Zakres dynamiki: >100dB max. 130dB
		4. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 18 000Hz
		5. Czułość mikrofonu: -43dB (±3dB)/1kHz.
		6. Impedancja: 1,5kΩ
		7. Złącze: miniXLR 3PIN
MIKROFON NAGŁOWNY model BKR T04		
Stosowany zamiast powyższego lavalier.
 1. Technologia: pojemnościowy (back electret)
 2. Charakterystyka kierunkowości: super-kardioidalna
 3. Zakres dynamiki: >100dB max. 130dB
 4. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 18 000Hz
 5. Czułość mikrofonu: -52dB (±3dB)/1kHz.
 6. Impedancja: 1,5kΩ
 7. Złącze: miniXLR 3PINPROFESJONALNA ŁADOWARKA dla 16 AKUMULATORÓW
Istnieje możliwość drobnych a nieistotnych zmian w parametrach ładowarek.
Produkt nieregularnie osiagalny, dlatego istnieje możliwość dostawy ładowarki 12-slotów.
 1. Procesorowa z funkcją odświeżania, która wydłuża żywotność akumulatorów
 2. Doskonale nadaje się do ładowania akumulatorków Ni-MH oraz Ni-Cd
 2. czas ładowania akumulatorów 2000mAh - 5h
 3. 16 niezależnych kanałów ładowania
 4. Pozwala na ładowanie 16 akumulatorków R6/AA lub R03/AAA w dowolnej kombinacji
 5. Podświetlany wyświetlacz LCD z wskaźnikiem ładowania baterii osobno dla każdego kanału
 6. Posiada zabezpieczenia przed zwarciem, błędnym włożeniem akumulatorów oraz przegrzaniem
 7. Zakres napięcia: AC 100-240V, 50/60Hz
 8. Możliwość zasilania z samochodu 12V (przewód w zestawie)
 9. Prąd ładowania: DC 1,5V R6/AA 500mA / R03/AAA 250mA
10. Kontrola czasu ładowania na podstawie ujemnej delty V
11. Wymiary: 280 x 108 x 30mm
12. Waga: 357g
13. Wyposażenie:
	zasilacz AC 100-240V
	przewód zasilania z zapalniczki samochodowej 12V
zestaw konferencyjnych mikrofonów bezprzewodowych BKR KX-D3880
Różne mikrofony bezprzewodowe do systemu BKR KX-D38xx

wielokanałowe odbiorniki do mikrofonów bezprzewodowych
Różne stacje odbiorcze dla wielu mikrofonów

bezprzewodowy mikrofon konferencyjny BKR KX-D680
bezprzewodowy mikrofon pulpitowy BKR KX-D680


bezprzewodowy mikrofon do ręki BKR GLD07H
bezprzewodowy mikrofon do ręki BKR GLD07H


transmiter do paska BKR GSD04T z różnymi rodzajami mikrofonów
transmiter (nadajnik) BKR GSD04T z mikrofonami (przykład)
transmiter do paska BKR GSD04T
transmiter (bodypack), nadajnik BKR GSD04T


profesjonalna ładowarka dla 16 akumulatorów
ładowarka mikroprocesorowa dla 16 akumulatorów (16 slotów)
                              MIKROFONY BEZPRZEWODOWE W SYSTEMIE KX-D3880
			
mikrofon bezprzewodowy pulpitowy BKR KX-D680 mikrofon bezprzewodowy na głowę mikrofon bezprzewodowy do ręki
                              STACJE ODBIORCZE systemu BKR KX-D38xx PARAMETRY i OPISY
STACJA ODBIORCZA BKR KX-D3880 8 kanałów - widok panela przedniego i opis gniazd z tyłu urządzenia
 1. Wbudowano 8 odbiorników, każdy odbiornik (tor) posiada 50 wybieranych czętotliwości	- razem 400 częstotliwości
 2. Cztery podwójne wyświetlacze pokazują stan i nastawy odbiorników, każdy odbiornik wyposażono w potencjometr wzmocnienia
 3. Przyciskami programowania przy odbiornikach nastawia się częstotliwość/kanał i programuje się odpowiadające im mikrofony - transmisja programowania w podczerwieni
 4. Płyta tylna zawiera gniazda czterech anten, gniazdo zasilania, indywidualne gniazda wyjściowe dla każdego mikrofonu, oraz dwa gniazda wyjściowe dla sygnału zsumowanego.
panel przedni i tylny stacji odbiorczej BKR KX-D3880
PARAMETRY TECHNICZNE model BKR KX-D3880
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza
 2. Modulacja: FM
 3. Zakres częstotliwości całego systemu: 500-699,75MHz. ustawiane/kontrolowane cyfrowo, przy czym:
	stacja odbiorcza typ I.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 500,000MHz - 599,750MHz
	stacja odbiorcza typ II.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 600,000MHz - 699,750MHz
  Każda stacja odbiorcza posiada 400 częstotliwości: po 50 w każdym z 8-miu wbudowanych odbiorników
 4. Maksymalne odchyłki od nastawy częstotliwości (dewiacja): ±30kHz
 5. Stabilność częstotliwości: ±0,001%
 6. Zniekształcenia T.H.D.: <0,5%
 7. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 8. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20 000Hz
 9. Poziom sygnału wyjściowego: wyjścia zbalansowane: 0-400mV, niezbalansowane 0-300mV
10. Płyta czołowa zawiera:
	4 podwójne wyświetlacze LED pokazujące: kanał, częstotliwość i RF (nawiązana łączność)
	przyciski programowania
	programator automatyczny dla mikrofonów (w podczerwieni - IR)
	8 potencjometrów wzmocnienia mikrofonów
11. Płyta tylna zawiera:
	4 gniazda antenowe BNC
	8 indywidualnych gniazd wyjściowych XLR - zbalansowane
	1 gniazdo wyjściowe XLR dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów - zbalansowane
	1 gniazdo wyjściowe Jack 6.3mm dla zsumowanego sygnału z 8 mikrofonów - niezbalansowane
12. Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (w komplecie)
13. Wymiary: standard rack 19"/2U 485x88x230mm do 300mm(maks. - uwzględniając anteny i wtyki)
STACJA ODBIORCZA BKR KX-D3840 4 kanały - widok panela przedniego i opis gniazd z tyłu urządzenia
 1. Wbudowano 4 odbiorniki, każdy odbiornik (tor) posiada 100 wybieranych czętotliwości	- razem 400 częstotliwości
 2. Cztery podwójne wyświetlacze pokazują stan i nastawy odbiorników, każdy odbiornik wyposażono w potencjometr wzmocnienia
 3. Przyciskami programowania przy odbiornikach nastawia się częstotliwość/kanał i programuje się odpowiadające im mikrofony - transmisja programowania w podczerwieni
 4. Płyta tylna zawiera gniazda anten, gniazdo zasilania, gniazda wyjściowe dla 2x2 mikrofony, oraz dwa gniazda wyjściowe dla sygnału zsumowanego.
panel przedni i tylny stacji odbiorczej BKR KX-D3840
PARAMETRY TECHNICZNE model BKR KX-D3840
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza
 2. Modulacja: FM
 3. Zakres częstotliwości całego systemu: 500-699,75MHz. ustawiane/kontrolowane cyfrowo, przy czym:
	stacja odbiorcza typ I.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 500,000MHz - 599,750MHz
	stacja odbiorcza typ II.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 600,000MHz - 699,750MHz
 Stacja odbiorcza posiada 400 częstotliwości: po 100 w każdym z 4-rech wbudowanych odbiorników
 4. Maksymalne odchyłki od nastawy częstotliwości (dewiacja): ±30kHz
 5. Stabilność częstotliwości: ±0,001%
 6. Zniekształcenia T.H.D.: <0,5%
 7. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 8. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20 000Hz
 9. Poziom sygnału wyjściowego: 2 wyjścia zbalansowane: 0-400mV, niezbalansowane 0-300mV
 W gniazdach zbalansowanych zsumowane są po dwa mikrofony, w niezbalansowanym 4 mikrofony.
10. Płyta czołowa zawiera:
	2 podwójne wyświetlacze LED pokazujące: kanał, częstotliwość i RF (nawiązana łączność)
	przyciski programowania
	programator automatyczny dla mikrofonów (w podczerwieni - IR)
	4 potencjometry wzmocnienia mikrofonów
11. Płyta tylna zawiera:
	2 gniazda antenowe BNC
	2 gniazda wyjściowe XLR - zbalansowane (mikrofon A+B oraz C+D)
	1 gniazdo wyjściowe Jack 6.3mm dla zsumowanego sygnału z 4 mikrofonów - niezbalansowane
12. Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (w komplecie)
13. Wymiary: standard rack 19"/1U 485x46x230mm do 300mm(maks. - uwzględniając anteny i wtyki)
STACJA ODBIORCZA BKR KX-D3820 2 kanały - widok panela przedniego i opis gniazd z tyłu urządzenia
 1. Wbudowano 2 odbiorniki, każdy odbiornik (tor) posiada 200 wybieranych czętotliwości	- razem 400 częstotliwości
 2. Cztery podwójne wyświetlacze pokazują stan i nastawy odbiorników, każdy odbiornik wyposażono w potencjometr wzmocnienia
 3. Przyciskami programowania przy odbiornikach nastawia się częstotliwość/kanał i programuje się odpowiadające im mikrofony - transmisja programowania w podczerwieni
 4. Płyta tylna zawiera gniazda anten, gniazdo zasilania, indywidualne gniazda wyjściowe dla 2 mikrofonów, oraz jedno gniazdo wyjściowe dla sygnału zsumowanego.
panel przedni i tylny stacji odbiorczej BKR KX-D3820
PARAMETRY TECHNICZNE model BKR KX-D3820
 1. Technologia radiowa: UHF/PLL synteza
 2. Modulacja: FM
 3. Zakres częstotliwości całego systemu: 500-699,75MHz. ustawiane/kontrolowane cyfrowo, przy czym:
	stacja odbiorcza typ I.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 500,000MHz - 599,750MHz
	stacja odbiorcza typ II.  CH001-CH400 ustawiane co 0,250MHz: zakres 600,000MHz - 699,750MHz
 Stacja odbiorcza posiada 400 częstotliwości: po 200 w każdym z wbudowanych odbiorników
 4. Maksymalne odchyłki od nastawy częstotliwości (dewiacja): ±30kHz
 5. Stabilność częstotliwości: ±0,001%
 6. Zniekształcenia T.H.D.: <0,5%
 7. Tłumienność sygnał/szum: >105dB
 8. Pasmo przenoszenia: 40Hz - 20 000Hz
 9. Poziom sygnału wyjściowego: 2 wyjścia zbalansowane: 0-400mV, 1 niezbalansowane 0-300mV
10. Płyta czołowa zawiera:
	2 podwójne wyświetlacze LED pokazujące: kanał, częstotliwość i RF (nawiązana łączność)
	przyciski programowania
	programator automatyczny dla mikrofonów (w podczerwieni - IR)
	2 potencjometry wzmocnienia mikrofonów
11. Płyta tylna zawiera:
	2 gniazda antenowe BNC
	2 gniazda wyjściowe XLR - zbalansowane (indywidualne dla mikrofonów A i B)
	1 gniazdo wyjściowe Jack 6.3mm dla zsumowanego sygnału z 2 mikrofonów - niezbalansowane
12. Zasilanie: zewnętrzny zasilacz (w komplecie)
13. Wymiary: standard rack 19"/1U 485x46x230mm do 300mm(maks. - uwzględniając anteny i wtyki)

Pobierz instrukcję obsługi         instrukcja obsługi w języku angielskim         instrukcja obsługi w języku polskim
Kontenery transportowo-magazynowe dla mikrofonów
Profesjonalny kontener powinien pomieścić przynajmniej mikrofony (podstawki), statywy mikrofonów i akcesoria. Stacje odbiorcze pozostają zazwyczaj w sali konferencyjnej.
Jeżeli jest konieczne wynoszenie całego sprzętu (np. dla konferencji mobilnych), to należy stacje odbiorcze zamontować w przenośnej szafie rack 19".
Nie ma sensu zakup kontenera transportowo-magazynowego, gdy chodzi tylko o "schowanie" mikrofonów w obrębie jednego lokalu. Wystarczy na to zwykła szafa.
Taki kontener jest wykonywany na zamówienie i chroni mikrofony na czas transportu. Są to zawodowe kontenery stosowane przy obsłudze scen rozrywkowych, więc są kosztowne.
Niżej pokazujemy kontenery do tej serii mikrofonów - wykonujemy je w dwóch wersjach: dla 12/16 oraz dla 20 mikrofonów. Wszystkie inne wymagają projektu i zamówienia.
Pokazano od lewej: 
		komplet kontener dla 20+4 mikrofonów i szafa rack 19" dla odbiorników i innych elementów nagłośnienia przenośnego	
		dwa kontenery: mniejszy dla 12-16 mikrofonów i większy dla 20 mikrofonów
		otwarty kontener z umieszczonymi w nim mikrofonami pulpitowymi (20szt) oraz 4 mikrofonami do ręki (jest w ofercie taki gotowy zestaw)
1. KONTENER dla 12-16 mikrofonów KXD16: waga całkowita ok. 20kg. wymiary: szer. 620mm x głęb. 440mm x wys. 240mm   cena brutto 1476zł.
2. KONTENER dla 20 mikrofonów KXD20:    waga całkowita ok. 24kg. wymiary: szer. 780mm x głęb. 440mm x wys. 250mm   cena brutto 1722zł.

 
kontener transportowy do mikrofonów bezprzewodowych BKR KX-D3880
CENY ELEMENTÓW systemu bezprzewodowego  BKR KX-D38xx
		W tabelce zawarto ceny poszczególnych elementów systemu.
		By wyliczyć, ile będzie kosztował cały potrzebny zestaw  należy posługiwać się cenami jednostkowymi i odpowiednio je przemnożyć.
		W podjęciu decyzji bardzo pomocne są powyższe opisy - do przeczytania których serdecznie zachęcamy.
		    Przykłady zestawów: 								ceny poglądowe brutto, obejmują tylko odbiorniki i mikrofony pulpitowe
	 8 mikrofonowy to 1 stacja BKR KX-D3880 (+8 mikr.)									 5 166,00zł.
	12 mikrofonowy to 1 stacja BKR KX-D3880 (+8 mikr.) + 1 stacja BKR KX-D3840 (+4 mikr.)		 8 118,00zł.
	16 mikrofonowy to 2 stacje BKR KX-D3880 (+8+8 mikr.)									10 332,00zł.
	20 mikrofonowy to 2 stacje BKR KX-D3880 (+8+8 mikr.) + 1 stacja BKR KX-D3840 (+4 mikr.)		13 284,00zł.
Nasze zasady sprzedaży i ważne informacje znajdziesz w menu strony, w zakładce  [ warunki handlu ]  - prosimy o zapoznanie się z nimi.
 
 
bezprzewodowe mikrofony konferencyjne BKR KX-D3880, cena
ul. Wyspiańskiego 23     32-600 Oświęcim
tel. 33 843 03 03       mobile: 798 298 005
e-mail:     factory@actronix.pl     www.actronix.pl

Copyright (c) 1986-2022 by ACTRONIX